detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7']
Datum podání  28.03.2017
Datum vyřízení  10.04.2017
Investor-provozovatel  Martin Lašťovka, Borovno 7, 335 61 BOROVNO
IČ   
Předmět žádosti  Rodinný dům na p.p.č. 347/1 v k.ú. Borovno
adresa zdroje  p.p.č. 347/1 k.ú. Borovno
Typ zdroje  Kotel na dřevo Atmos Dc15 (15kW)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení