detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7']
Datum podání
 
28.03.2017
Datum vyřízení
 
10.04.2017
Investor-provozovatel  Martin Lašťovka, Borovno 7, 335 61 BOROVNO
IČ 
Předmět žádosti
 
Rodinný dům na p.p.č. 347/1 v k.ú. Borovno
adresa zdroje
 
p.p.č. 347/1 k.ú. Borovno
Typ zdroje
 
Kotel na dřevo Atmos Dc15 (15kW)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení