detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='61']
Datum podání  01.02.2017
Datum vyřízení  16.02.2017
Investor-provozovatel  Martin Míka, Žižkova 40, 301 00 PLZEŇ
IČ   
Předmět žádosti  DČOV Svárkov p.p.č. 1282
adresa zdroje  p.p.č. 1282 k.ú. Svárkov
Typ zdroje  DČOV EKO-NATUR EN 4-6
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavení řízení