detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6']
Datum podání  09.03.2017
Datum vyřízení  29.03.2017
Investor-provozovatel  Marián Halušitz, Antonína Uxy 846/10, 301 00 PLZEŇ
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD na p.p.č. 31/1 v k.ú. Žďár u Blovic
adresa zdroje  p.p.č. 31/1 Žďár u Blovic
Typ zdroje  krbová kamna
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení