detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='56']
Datum podání  13.11.2017
Datum vyřízení  05.12.2017
Investor-provozovatel  Július Suchý, Jitka Suchá, Ješín 53, 273 24 VELVARY
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD na p.p.č. 128/25 v k.ú. Číčov
adresa zdroje  p.p.č. 128/25 k.ú. Číčov
Typ zdroje  Kotel pevná paliva
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení