detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='51']
Datum podání  01.11.2017
Datum vyřízení  22.11.2017
Investor-provozovatel  Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 335 61 SPÁLENÉ POŘÍČÍ
IČ  00257249
Předmět žádosti  Přístavba čistírny odpadních vod pro město Spálené Poříčí, na p.p.č. 2700, 2770 a st. 714 v k.ú. Spálené Poříčí
adresa zdroje  p.p.č. 2700, 2770, st.p. 714 k.ú. Spálené Poříčí
Typ zdroje  ČOV (1750 EO)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení