detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='49']
Datum podání  18.10.2017
Datum vyřízení  30.10.2017
Investor-provozovatel  Jiří a Šárka Dědičovi, Jezdecká 3277, 276 01 MĚLNÍK
IČ   
Předmět žádosti  Přístavba RD na p.p.č. 170/2 a 170/6 v k.ú. Ždírec u Blovic
adresa zdroje  p.p.č. 170/2
Typ zdroje  DČOV
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení