detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='3']
Datum podání  09.02.2017
Datum vyřízení  23.02.2017
Investor-provozovatel  Martin Vlčnovský, Chocenice 19, 336 01 BLOVICE
IČ   
Předmět žádosti  Rodinný dům na p.p.č. 122/8 v k.ú. Chocenice
adresa zdroje  p.p.č. 122/8 k.ú. Chocenice
Typ zdroje  krbová vložka 2-6 kW; DČOV
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení