detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='29']
Datum podání
 
10.07.2017
Datum vyřízení
 
04.08.2017
Investor-provozovatel  Obec Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, 335 63 NOVÉ MITROVICE
IČ  00257052
Předmět žádosti
 
Čištění odpadních vod v obci Nové Mitrovice, část obce Mítov
adresa zdroje
 
Mítov č.p. 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 46, 48, 55
Typ zdroje
 
17 DČOV
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení