detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='29']
Datum podání  10.07.2017
Datum vyřízení  04.08.2017
Investor-provozovatel  Obec Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, 335 63 NOVÉ MITROVICE
IČ  00257052
Předmět žádosti  Čištění odpadních vod v obci Nové Mitrovice, část obce Mítov
adresa zdroje  Mítov č.p. 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 46, 48, 55
Typ zdroje  17 DČOV
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení