detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='24']
Datum podání  03.07.2017
Datum vyřízení  04.08.2017
Investor-provozovatel  Ing. Zdeněk Černý, Mohylová 1139/55, 312 00 PLZEŇ
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD na st.p. 85/1,2 v k.ú. Míšov
adresa zdroje  st.p. 85/1,2 k.ú. Míšov
Typ zdroje  krbová kamna; krb
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení