detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='22']
Datum podání  04.07.2017
Datum vyřízení  04.08.2017
Investor-provozovatel  Petr Krátký, U Sokolovny 558, 335 01 NEPOMUK
IČ   
Předmět žádosti  Novstavba pasivního RD Chocenice
adresa zdroje  p.p.č. 38/1, 176/1, 174, 173/1, 173/2 k.ú. Chocenice
Typ zdroje  krbová vložka (BEF Passive; 3,8 kW)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení