detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='19']
Datum podání  22.06.2017
Datum vyřízení  03.07.2017
Investor-provozovatel  Václav Wohlmut, Letiny 73, 336 01 BLOVICE
IČ   
Předmět žádosti  Stavební úpravy RD Letiny č.p. 4 a změna užívání části stodoly na st.p. 28/1 k.ú. Letiny
adresa zdroje  Letiny č.p. 4
Typ zdroje  kotel - pevná paliva(OPOP H 420 EKO; 20kW)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Stavební řízení