detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='17']
Datum podání  13.06.2017
Datum vyřízení  27.06.2017
Investor-provozovatel  Ing. Pavel Moulis Ph.D., Milínov 23, 332 04 NEZVĚSTICE
IČ   
Předmět žádosti  VEGETAČNÍ ČOV k.ú. Milínov u Nezvěstic, p.p.č. 410 a 411
adresa zdroje  p.p.č. 410 a 411 k.ú. Milínov u Nezvěstic
Typ zdroje  Kořenová ČOV (12 EO)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení