detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='17']
Datum podání
 
13.06.2017
Datum vyřízení
 
27.06.2017
Investor-provozovatel  Ing. Pavel Moulis Ph.D., Milínov 23, 332 04 NEZVĚSTICE
IČ 
Předmět žádosti
 
VEGETAČNÍ ČOV k.ú. Milínov u Nezvěstic, p.p.č. 410 a 411
adresa zdroje
 
p.p.č. 410 a 411 k.ú. Milínov u Nezvěstic
Typ zdroje
 
Kořenová ČOV (12 EO)
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení