detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='13']
Datum podání
 
24.04.2017
Datum vyřízení
 
11.05.2017
Investor-provozovatel  Markéta Polívková, Komorno 25, 336 01 BLOVICE
IČ 
Předmět žádosti
 
DČOV a vrtaná studna, Komorno, p.p.č. 99/10 a 99/11
adresa zdroje
 
p.p.č. 99/10 a 99/11 k.ú. Komorno
Typ zdroje
 
DČOV - EKO-NATUR EN 4-6
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení