detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='13']
Datum podání  24.04.2017
Datum vyřízení  11.05.2017
Investor-provozovatel  Markéta Polívková, Komorno 25, 336 01 BLOVICE
IČ   
Předmět žádosti  DČOV a vrtaná studna, Komorno, p.p.č. 99/10 a 99/11
adresa zdroje  p.p.č. 99/10 a 99/11 k.ú. Komorno
Typ zdroje  DČOV - EKO-NATUR EN 4-6
Vyřizuje  Jitka Gregorová
Poznámka  Územní a stavební řízení