detail záznamu v tabulce 'Nepotřebný majetek od 1.10.2014' [SYS_Klic='4058']
Nabízeno  ostatní
Správce/vlastník majetku
 
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Název nabízeného majetku
 
Lůžko TERNO pečovatelské
Inventární číslo
 
0172
Popis nabízeného majetku
 
zastaralé
Rok výroby
 
1998
Stav  nerentabilní oprava
Pořizovací cena
 
33469
Předpokládaná prodejní cena
 [?]
0
Datum vyvěšení nabídky
 
09.08.2022
Datum platnosti přednostní nabídky pro PK a
krajské PO do
 
09.09.2022
Datum platnosti nabídky pro veřejnost do
 
09.10.2022
Kontaktní osoba, telefon, e-mail
 
Holubová Leona 371795201, Holubova.Leona@dssliblin.czl
Foto 1
 
Foto 2
 
Foto 3
 
Výsledek nabídky