detail záznamu v tabulce 'Nepotřebný majetek od 1.10.2014' [SYS_Klic='4037']
Nabízeno  ostatní
Správce/vlastník majetku
 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
Název nabízeného majetku
 
tiskárna LASER Jet 2550LN
Inventární číslo
 
2/191
Popis nabízeného majetku
 
Barevná tiskárna Laser Jet 2550LN, jsou poškozené mechanické součásti tiskové cesty, oprava nerentabilní
Rok výroby
 
2005
Stav  nefunkční
Pořizovací cena
 
17433
Předpokládaná prodejní cena
 [?]
Datum vyvěšení nabídky
 
09.06.2022
Datum platnosti přednostní nabídky pro PK a
krajské PO do
 
10.07.2022
Datum platnosti nabídky pro veřejnost do
 
24.07.2022
Kontaktní osoba, telefon, e-mail
 
rysicova@marianskatynice.cz
Foto 1
 
Foto 2
 
Foto 3
 
Výsledek nabídky