detail záznamu v tabulce 'Nepotřebný majetek od 1.10.2014' [SYS_Klic='3761']
Nabízeno  ostatní
Správce/vlastník majetku
 
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Název nabízeného majetku
 
Digitální ústředna
Inventární číslo
 
0270
Popis nabízeného majetku
 
ústředna je vyřazena z provozu zásahem blesku
Rok výroby
 
2008
Stav  nerentabilní oprava
Pořizovací cena
 
52411
Předpokládaná prodejní cena
 [?]
0
Datum vyvěšení nabídky
 
02.12.2021
Datum platnosti přednostní nabídky pro PK a
krajské PO do
 
02.01.2022
Datum platnosti nabídky pro veřejnost do
 
02.02.2022
Kontaktní osoba, telefon, e-mail
 
Holubová Leona 371795201, Holubova.Leona@dssliblin.czl
Foto 1
 
Foto 2
 
Foto 3
 
Výsledek nabídky