detail záznamu v tabulce 'Nepotřebný majetek od 1.10.2014' [SYS_Klic='3717']
Nabízeno  ostatní
Správce/vlastník majetku
 
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice
Název nabízeného majetku
 
kompresor 2 pístový
Inventární číslo
 
800 049
Popis nabízeného majetku
 
vzhledem k nečitelnosti výrobních štítků stroj nelze blíže popsat a specifikovat
Rok výroby
 
1956
Stav  nevyhovující k dalšímu využití
Pořizovací cena
 
7450
Předpokládaná prodejní cena
 [?]
1200
Datum vyvěšení nabídky
 
13.09.2021
Datum platnosti přednostní nabídky pro PK a
krajské PO do
 
11.10.2021
Datum platnosti nabídky pro veřejnost do
 
08.11.2021
Kontaktní osoba, telefon, e-mail
 
ing. Václav Duda, tel. 379724751, vaclav.duda@soudom.cz
Foto 1
 
kompresor 2pístový.jpg (74.98 kB)
Foto 2
 
kompresor 2pístový-štítek.jpg (10.60 kB)
Foto 3
 
Výsledek nabídky