detail záznamu v tabulce 'Nepotřebný majetek od 1.10.2014' [SYS_Klic='3546']
Nabízeno  ostatní
Správce/vlastník majetku
 
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Název nabízeného majetku
 
Kopírka multifunkční CD2025
Inventární číslo
 
0284
Popis nabízeného majetku
 
multifunkční kopírka
Rok výroby
 
2011
Stav  nefunkční-nerentabilní oprava
Pořizovací cena
 
62472
Předpokládaná prodejní cena
 [?]
Datum vyvěšení nabídky
 
25.03.2021
Datum platnosti přednostní nabídky pro PK a
krajské PO do
 
25.04.2021
Datum platnosti nabídky pro veřejnost do
 
25.05.2021
Kontaktní osoba, telefon, e-mail
 
Holubová Leona 371795201, Holubova.Leona@dssliblin.czl
Foto 1
 
Foto 2
 
Foto 3
 
Výsledek nabídky