detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1808']
Datum podání
 
05.02.2024
Číslo jednací
 
MH/02712/2024
Investor-provozovatel  Ongřej Fiala a René Novák, Praha
IČ 
Záměr  Stavební úpravy bytového domu č.p. 197
Zdroj znečišťování ovzduší
 
2x Plynový kotel (LOGAMAX PLUS) - výkon každého 35 kW
Datum vyřízení
 
02.02.2024
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 307 a 8 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro provedení stavby