detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1807']
Datum podání
 
17.01.2024
Číslo jednací
 
MH/02901/2024
Investor-provozovatel  Jakub Salák, Velenovy 46, HD
IČ 
Záměr  Jatka s malou kapacitou - porážka a bourárna masa
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Jatka - položka 7.1 přílohy č. 2 zákona
Datum vyřízení
 
12.02.2024
Umístění zdroje
 
p.p.č.2324/59 k. ú. Velenovy
Poznámka  Pro společné povolení