detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1806']
Datum podání
 
13.01.2024
Číslo jednací
 
MH/02283/2024
Investor-provozovatel  František Skala, Ing, Čečelovice 84, HD
IČ 
Záměr  Stavební úpravy objektů č.p. 119
Zdroj znečišťování ovzduší
 
4 ks plynový kotel, výkon každého 23 kW
Datum vyřízení
 
02.02.2024
Umístění zdroje
 
p.p. č. st. 189/1 a st. 189/3 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro provedení stavby