detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1798']
Datum podání
 
04.12.2023
Číslo jednací
 
MH/19338/2023
Investor-provozovatel  Josef a Markéta Makrlíkovi, Jetenovice 17, HD
IČ 
Záměr  Stavební úpravy a přístavba RD č. p. 17
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na pevná paliva (ATMOS DC 22 S) - 22 kW
Datum vyřízení
 
15.01.2024
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 2 k. ú. Jetenovice
Poznámka  K dodatečnému povolení stavby