detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1794']
Datum podání
 
22.05.2023
Číslo jednací
 
MH/08886/2023
Investor-provozovatel  Ing. Radek Grieszl, Elišky Krásnohorské 743/28, Plzeň
IČ 
Záměr  Stavba pro volný chov
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Chov hospodářských zvířat - ovce , emise NH3 do 5 tun ročně
Datum vyřízení
 
05.06.2023
Umístění zdroje
 
p.p.č.520/81 k. ú. Pačejov
Poznámka  k umístění a provedení stavby