detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1776']
Datum podání
 
01.02.2023
Číslo jednací
 
MH/03392/2023
Investor-provozovatel  Jiří Panuška, Hradešice 69, HD
IČ 
Záměr  Novostavba RD
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Zplyňovací kotel na dřevo (ATMOS), výkon 20 kW
Datum vyřízení
 
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 138 a st. 87 k. ú. Hradešice
Poznámka  Pro společné povolení stavby