detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1767']
Datum podání
 
14.11.2022
Číslo jednací
 
MH/16534/2022
Investor-provozovatel  Vaněk Josef, Hollarova 718, HD
IČ 
Záměr  Rekreační chata
Zdroj znečišťování ovzduší
 
krbová kamna na dřevo - bez výměníku, výkon do 10 kW
Datum vyřízení
 
30.11.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 1484/7 a st. 1111 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby