detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1756']
Datum podání
 
28.08.2022
Číslo jednací
 
MH/12537/2022
Investor-provozovatel  Pavlíček Tomáš, Jiráskova 701, HD
IČ 
Záměr  Přestavba RD Horažďovice č.p. 536
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na pevná paliva
Datum vyřízení
 
29.09.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 673 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Ke stavebnímu řízení