detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1755']
Datum podání
 
29.09.2022
Číslo jednací
 
MH/14751/2022
Investor-provozovatel  obec Kovčín, obec Myslív
IČ  43313876
Záměr  Splašková kanalizace a ČOV pro obce Kovčín a Milčice
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - 2 x 150 EO
Datum vyřízení
 
24.10.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.633/2 k. ú. Kovčín
Poznámka  Pro umístění a provedení záměru