detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1745']
Datum podání
 
29.04.2022
Číslo jednací
 
MH/06551/2022
Investor-provozovatel  PFEIFER HOLZ, s.r.o., Chanovice 102, HD
IČ  45349711
Záměr  Stavební úpravy a změna užívání - SO5c - Skladová hala s Brusírnou
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Brusírna - zdroj položka 4.13 Broušení kovů a plastu, el. příkon 18,9 kW
Datum vyřízení
 
10.05.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 216 k. ú. Chanovice
Poznámka  Ke kolaudačnímu souhlasu