detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1743']
Datum podání
 
16.08.2022
Číslo jednací
 
MH/12552/2022
Investor-provozovatel  Kovář Roman, Jetenovice 34, HD
IČ 
Záměr  Stavební úpravy RD č.p. 21, Jetenovice
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na pevná paliva (ATMOS D 20PX), max. výkon 20 kW
Datum vyřízení
 
14.09.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 10/1 k. ú. Jetenovice
Poznámka  Pro společné povolení záměru