detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1720']
Datum podání
 
14.04.2022
Číslo jednací
 
MH/06124/2022
Investor-provozovatel  Miroslav Polák, Olšany 90, HD
IČ 
Záměr  Přístavba RD č.p. 90, Olšany
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na kusové dřevo, výkon do 15 kW
Datum vyřízení
 
25.04.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 118/1,st. 118/2 k. ů. Olšany u Kvášňovic
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby