detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1712']
Datum podání
 
16.12.2021
Číslo jednací
 
MH/01385/2022
Investor-provozovatel  město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD
IČ  00255513
Záměr  HD - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města, SO 420 Komušín - kanalizace a ČOV
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - kapacita 100 EO
Datum vyřízení
 
26.01.2022
Umístění zdroje
 
p.p.č. 96/17 a sousedící k. ú. Komušín
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby