detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1708']
Datum podání
 
26.11.2021
Číslo jednací
 
MH/17244/2021
Investor-provozovatel  město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD
IČ  00255513
Záměr  SO 410 - kanalizace a ČOV Babín
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - 75 EO
Datum vyřízení
 
23.12.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č. 2409/1 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby