detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1680']
Datum podání
 
28.05.2021
Číslo jednací
 
MH/08743/2021
Investor-provozovatel  Jánová Naděžda, Kosmonautů 1441, Strakonice
IČ 
Záměr  Plynofikace RD č. p. 23, Babín u HD
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Plynový kondenzační kotel, (Vaillant eco), max. výkon 21 kW
Datum vyřízení
 
17.06.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č. st.18 k. ú. Babín u Horažďovic
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby