detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1678']
Datum podání
 
12.04.2021
Číslo jednací
 
MH/05148/2021
Investor-provozovatel  město Horažďovice, Mírové náměstí 1, HD
IČ  00255513
Záměr  Spolkový dům Otava
Zdroj znečišťování ovzduší
 
3 ks Plynový kotel (1x 35 kW, 2 x 30 kW - celkový výkon 95 kW
Datum vyřízení
 
10.05.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 1109 k. ú. Horažďovice
Poznámka  Pro umístění a povolení stavby