detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1673']
Datum podání
 
11.05.2021
Číslo jednací
 
MH/06829/2021
Investor-provozovatel  VYNK DESIGN, s.r.o., Malý Bor 157, HD
IČ  26403145
Záměr  Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu haly
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Truhlářská dílna - položka 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem7.8 o celkové projektované kapacitě do 150 m3/rok
Datum vyřízení
 
04.03.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 249 k. ú. Malý Bor
Poznámka  pro vydání kolaudačního souhlasu