detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1665']
Datum podání
 
06.04.2021
Číslo jednací
 
MH/04977/2021
Investor-provozovatel  obec Velký Bor, Velký Bor 71, HD
IČ  00256269
Záměr  Kanalizace a ČOV
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV, kapacita 490 EO
Datum vyřízení
 
03.05.2021
Umístění zdroje
 
p.p.č. 414/37, 421/3 k. ú. Velký Bor u Horažďovic
Poznámka  Pro umístění a provedení stavby