detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1648']
Datum podání
 
25.11.2019
Číslo jednací
 
MH/16368/2019
Investor-provozovatel  VYNK.design, s.r.o., Malý Bor 157, HD
IČ  26403145
Záměr  "Stavební úpravy za účelem změny v užívání objektu haly, p.p.č.st. 249, Malý Bor"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Truhlářská dílna - průmyslové zpracopvání dřeva do 150 m3 ročně
Datum vyřízení
 
20.06.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 249 k. ú. Malý Bor
Poznámka  KOORD. K provedení stavby