detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1641']
Datum podání
 
17.11.2020
Číslo jednací
 
MH/15458/2020
Investor-provozovatel  Jiří Sládek, Myslív 10, 341 01 Horažďovice
IČ 
Záměr  Novostavba rodinného domu na pozemku č. 860/6, k. ú. Myslív
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Zplyňovací kotel (ATMOS DC 22S) - výkon 22 kW, kamna v kuchyni, výkon 6 kW - bez výměníku
Datum vyřízení
 
30.11.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 860/6 k. ú. Myslív
Poznámka  k umístění a provedení stavby