detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1640']
Datum podání
 
25.11.2020
Číslo jednací
 
MH/15940/2020
Investor-provozovatel  Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 HD
IČ  00255513
Záměr  Stavební úpravy zámku
Zdroj znečišťování ovzduší
 
2 ks plynových kotlů (VAILLANT) - výkon každého 44,1 kW
Datum vyřízení
 
09.12.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. st. 6 k. ú. Horažďovice
Poznámka  pro společné územní a stavební řízení