detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1638']
Datum podání
 
15.06.2020
Číslo jednací
 
MH/09331/2020
Investor-provozovatel  Luboš Studnička, Na Vinici III/452, Nepomuk
IČ 
Záměr  Změna hospodářského objektu a dílny
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Truhlářská dílna: (položka 7.7. - zpracování dřeva do 150 m3 a položka 9.9. Nátěry dřevěných povrchů se spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t za rok
Datum vyřízení
 
15.07.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 77/4 a 16/7 k. ú. Velešice u Pačejova
Poznámka  Ke změně stavby před dokončením