detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1633']
Datum podání
 
08.07.2020
Číslo jednací
 
MH/09586/2020
Investor-provozovatel  Petr Šplíchal, Ke Spravedlnosti 1219, 28201 Český Brod
IČ 
Záměr  RD, hospodářské stavrní a vegetační ČOV
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Zplyňovací kotel ATMOS DC 25 SP, výkon 25 kW, teplovzdušná krbová vložka - výkon do 10 kW Vegetační ČOV - kapacita 6 EO
Datum vyřízení
 
07.08.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 65, st. 54 a 1420 k. ú. Veřechov
Poznámka  K umístění a provedení stavby