detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1632']
Datum podání
 
02.09.2020
Číslo jednací
 
MH/11330/2020
Investor-provozovatel  Jiří Vavruška, Černíč 16, HD
IČ 
Záměr  Rodinný dům Černíč
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Kotel na pevná paliva (Viadrus U 22 Economy) s akumulační nádobou, jmenovitý výkon 13,5 kW
Datum vyřízení
 
29.09.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 35 k. ú. Černíč u Hradešic
Poznámka  k územnímu a stavebnímu řízení