detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1631']
Datum podání
 
25.08.2020
Číslo jednací
 
MH/11487/2020
Investor-provozovatel  Kamil Panuška, Olšany 69, HD
IČ 
Záměr  Novostavba rodinného domu na pozemku č. 667/4, k. ú. Olšany u Kvášňovic
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Krbová kamna s teplovodním výměníkem, výkon cca 10 kW
Datum vyřízení
 
07.09.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 667/4 k. ú. Olšany u Kvášňovic
Poznámka  k územnímu a stavebnímu řízení