detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1630']
Datum podání
 
24.07.2020
Číslo jednací
 
MH/10771/2020
Investor-provozovatel  Miloslav Augustín, Velký Bor 107, HD
IČ 
Záměr  Zemědělské stavby pro chov zvířat, AREÁL VELKÝ BOR
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Krbová kamna s teplovodním výměníkem, výkon do 20 kW, Chov hospodářských zvířat - 60 ks ovcí
Datum vyřízení
 
25.08.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 1468/1 k.ú. Velký bor u HD
Poznámka  pro územní a stavební řízení