detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1609']
Datum podání
 
16.01.2020
Číslo jednací
 
MH/00725/2020
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, 339 01 Klatovy
IČ  25245571
Záměr  Hejná - Odchovna prasat, Rozšíření stávajicího plynovodu do haly 1 -6
Zdroj znečišťování ovzduší
 
6 x plynový kotel GEMINOX, THRS 50 - výkon každého (9,7 - 48,7) kW
Datum vyřízení
 
25.02.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č.st. 121 a st. 123 k .ú. Hejná
Poznámka  KOORD. K umístění a provedení stavby