detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1608']
Datum podání
 
07.05.2020
Číslo jednací
 
MH/06088/2020
Investor-provozovatel  Petr Sobotka, Hejná 31, HD
IČ   
Záměr  Novostavba rodinného domu na p.p.č. 976 k. ú. Hejná
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Teplovodní zplyňovací kotel (ATMOS DC 18 GD), výkon 19 kW
Datum vyřízení
 
01.06.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 976 k. ú. Hejná
Poznámka  K umístění a provedení stavby