detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1589']
Datum podání
 
21.02.2020
Číslo jednací
 
MH/02475/2020
Investor-provozovatel  Jakub Salák,, Velenovy 46, HD
IČ  75149028
Záměr  Krmiště + hnojiště, Velenovy
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Chov hospodářských zvířat - 182 ks (emice NH3 do 5 tuh)
Datum vyřízení
 
26.02.2020
Umístění zdroje
 
p.p.č. 2324/34 k. ú. Velenovy
Poznámka  Ke kolaudačnímu souhlasu