detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1580']
Datum podání
 
02.12.2019
Číslo jednací
 
MH/16657/2019
Investor-provozovatel  Josef Vavruška,Černíč 16, HD a Lenka Kutilová, Hrádek u Sušice 240, Sušice
IČ   
Záměr  "Stavební úpravy Černíč, ev. č. 1"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
Terplovodní zplyňovací kotel na pevná paliva, výkon 35 kW
Datum vyřízení
 
 
Umístění zdroje
 
č. e. 1, k. ú. Černíč u Hradešic
Poznámka  KOORD., K umístění a provedení stavby