detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1565']
Datum podání
 
03.12.2019
Číslo jednací
 
MH/16736/2019
Investor-provozovatel  Obec Malý Bor, Malý Bor 146, HD
IČ  00255777
Záměr  "Malý Bor, Kanalizace a ČOV - 1. etapa"
Zdroj znečišťování ovzduší
 
ČOV - kapacita 500 EO
Datum vyřízení
 
09.12.2019
Umístění zdroje
 
p.p.č. 819/1, 21/7, 2527 k. ú. Malý Bor
Poznámka  Pro kolaudační souhlas